Στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων για την εφαρμογή των μέτρων, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 77.940 έλεγχοι.

Στην ΑΜΘ βεβαιώθηκαν 84  παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των300 ευρώ. Επίσης βεβαιώθηκαν 17  παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα.