Ανακοίνωση του Κώστα Βογιατζή, δημοτικού συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ζήτημα της μεταφοράς των εργαζομένων του συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Αυτές τις μέρες συζητείται στην βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού…» στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
άρθρο το οποίο αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.
Ξάνθης και συγκεκριμένα στον ΧΥΤΑ, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ του
ΑΣΕΠ, μεταφέρονται στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. Δηλαδή μετά την μεταφορά των κινητών και
ακίνητων υποδομών μεταφέρεται και μέρους του εργατικού δυναμικού που έχει ως αποτέλεσμα την αποδόμηση δικαιωμάτων και σίγουρα έπεται συνέχεια. Με την μεταφορά των εργαζομένων στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ προχωράει παραπέρα η επίθεση στα δικαιώματά τους.

Μπαίνουν οι βάσεις για συρρίκνωση ή κλείσιμο υπηρεσιών, είσοδο ιδιωτών εργολάβων είτε με την παράδοση τομέων και υπηρεσιών, είτε με ΣΔΙΤ. Οι εργαζόμενοι στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα έρθουν αντιμέτωποι με την παραπέρα εντατικοποίηση, τις ελλείψεις σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, την αύξηση επομένως των εργατικών «ατυχημάτων» – προδιαγεγραμμένων εγκλημάτων. Οι σημερινοί καθηλωμένοι μισθοί πείνας θα συνεχίσουν να εξανεμίζονται σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού. Η ανασφάλεια των εργαζομένων μιας Α.Ε. που λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα μεγαλώσει. Η απειλή της απόλυσης θα κρέμεται διαρκώς πάνω από τα κεφάλια τους.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και την
αποκομιδή στον ΧΥΤΑ. Μας αφορά όλους. Η ίδια λογική και η ίδια πρακτική θα ακολουθηθεί
και σε άλλους βασικούς τομείς, που αποτελούν πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Το
πράσινο, η τεχνική υπηρεσία, ο ηλεκτροφωτισμός, η συντήρηση και τα συνεργεία των οχημάτων ή των κάδων, οι παιδικοί σταθμοί, ακόμα και λογιστικές και άλλες διοικητικές υπηρεσίες είναι εν δυνάμει οι επόμενοι.

Είναι ολοφάνερη η πρεμούρα της Κυβέρνησης να ολοκληρώσει όσο πιο γρήγορα μπορεί
την βρώμικη δουλειά πριν τις εκλογές, περνώντας νομοσχέδια που ιδιωτικοποιούν περισσότερο το νερό, χτυπώντας περισσότερο εργατικά δικαιώματα, μέχρι ν’ αφήσει την αντιλαϊκή σκυτάλη στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Η συγκεκριμένη κίνηση είναι ένα ακόμη βήμα στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το έργο επαναλαμβάνεται. Απαξίωση, υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών έτσι ώστε να φαντάζει ως μοναδική λύση η ιδιωτικοποίησή τους. Και τα βάρη να τα πληρώνουν οι δημότες και οι εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισφορές των Δήμων στην ΔΙΑΑΜΑΘ έχουν εκτοξευτεί και μόνο στον Δήμο Ξάνθης ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ!

Αυτά τα πληρώνει ο λαός της περιοχής μέσω των τελών καθαριότητας.
Σημαντικές ευθύνες φέρουν οι δημοτικές αρχές της περιοχής που υλοποιούν κατά γράμμα
τις κατευθύνσεις διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που οδηγούν στην  μπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση, την υποχρηματοδότηση και στην ουσία φορτώνουν όλα τα βάρη στο λαό της περιοχής. Στην ΔΙΑΑΜΑΘ παραχωρήθηκε η μεταφορά απορριμμάτων σε εργολάβο, έδωσαν τμήμα της συντήρησης των οχημάτων των παραπάνω μεταφορών αλλά και της λειτουργίας των ΣΜΑ σε εργολάβο. Ο εργολάβος κάνει δηλαδή τη δουλειά του με την περιουσία του ελληνικού λαού.

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους, ο λαός της περιοχής όχι μόνο δεν έχει να περιμένει κάτι θετικό από αυτή την εξέλιξη, αλλά ανοίγει και έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο παραπέρα ιδιωτικοποίησης και υπονόμευσης των υπηρεσιών.

Η πρότασή μας ως Λαϊκή Συσπείρωση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου
ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτεραιότητες του σχεδιασμού πρέπει να είναι:
·  Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
·  Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).
·  Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν
ανακυκλώνονται.
·  Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.
·  Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης
των απορριμμάτων.
·  Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα
αστικά απορρίμματα.
·   Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα
επικίνδυνα απόβλητα.
·   Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Καλούμε την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ξάνθης, να καλέσει σε άμεση συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα της μη μεταφοράς των εργαζομένων από τον ΣΔΑΝΞ στην ΔΙΑΑΜΑΘ.