Νέος Πρόεδρος του ΠΑΚΕΘΡΑ αναλαμβάνει ο Γιώργος Ξανθοπουλίδης.

Μετά τις αρχιαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν και τη συγκρότηση σε σώμα, το νέο του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Ξανθοπουλίδης, Ιατρός
Α Αντιπρόεδρος: Φαίδων Οικονόμου, Συνταξιούχος ΤτΕ
Α Αντιπρόεδρος: Σοφία Αδαμαντίδου, Συνταξιούχος ΕΤΕ
Γεν. Γραμματέας: Βασίλης Αϊβαλιώτης, Πολ. Μηχανικός
Ειδ. Γραμματέας: Νίκος Γερμαντζίδης, Συντ. Εκπαιδευτικός
Ταμίας: Θωμάς Μήτσου, Συνταξιούχος Δημοσίου
Μέλος: Αθανάσιος Κατζελάκης, Εκπαίδευτικός