Για τη διάκριση Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε παγκόσμια λίστα επιστημόνων, μας πληροφορεί το σχετικό δελτίο τύπου του Τμήματος. Αναλυτικά:

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει για μία ακόμα φορά την ιδιαίτερη μεγάλη ικανοποίησή του για την πληθώρα μελών του, που διακρίθηκαν με την αναφορά τους στο επιστημονικό τους έργο, στο πρώτο 2% ήτοι στις 100.000 πρώτες θέσεις για την παγκόσμια κατάταξη πάνω από 7 εκατομμυρίων επιστημόνων όπως αποτυπώθηκε σε επικαιροποιημένη πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Stanford και δημοσιεύθηκε στο Mendeley Data της Elsevier BV (Elsevier BV – August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (digitalcommonsdata.com)) Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3

Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική διάκριση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που αναδεικνύει για μία ακόμα συναπτή χρονιά το εξέχον προσωπικό του Τμήματος και που τοποθετεί ένα (1) στα τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, δηλαδή οκτώ (8) στα τριάντα δύο (32) μέλη ΔΕΠ, (ήτοι τους κ.κ. Η. Κοσματόπουλο, Γ. Μπάκο, Ν. Παπαμάρκο, Ι. Καραφυλλίδη, Ι. Πρατικάκη, Γ. Συρακούλη, Κ. Ζωηρό και Ν. Παπανικολάου) σε αυτήν την παγκόσμια λίστα επιστημόνων για τη συνολική τους καριέρα. Σημειώνεται ότι έξι (6) από τους προαναφερόμενους ήδη αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη χρονιά, ενώ τέσσερις (4) αναγνωρίζονται και στην ετήσια αντίστοιχη λίστα για το εξεταζόμενο έτος 2020. Η εν λόγω λίστα αναφέρεται σε πολλαπλούς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, δηλαδή σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία με τη χρήση πλήθους συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών των εργασιών και αναφορών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των εξεταζόμενων επιστημόνων.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στέκεται πάντα αρωγός στη συνεχή προσπάθεια του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης για την επίτευξη επιστημονικής αριστείας με ενεργό συμμετοχή σε πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Θράκης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, συμβάλλοντας σε αυτήν την προσπάθεια με ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό διακεκριμένων μελών ΔΕΠ και ερευνητών, στοχεύοντας στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου που συντελείται εδώ και χρόνια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού και εν γένει προσωπικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, των φοιτητών του αλλά και των αποφοίτων του εγγυάται όπως αποδείχθηκε και αποδεικνύεται και εκ του παρόντος, ότι πολύ σύντομα νέες αντίστοιχες και σημαντικότερες επιτυχίες θα καταγραφούν στο ενεργητικό της οικογένειας του Τμήματός μας.