Ειδική σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜΘ σε θέματα Κοινωνικών
Πολιτικών ορίστηκε η δικηγόρος Μαργαρίτα Γουδετσίδου
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.
Χρήστου Μέτιου, ειδική σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Κοινωνικών Πολιτικών
ορίστηκε η δικηγόρος Μαργαρίτα Γουδετσίδου, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Περιφερειάρχη.

Η Μ/ Γουδετσίδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, από το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και εν ενεργεία
δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.