Όπως έγινε γνωστό από το Δήμο, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου  2019 και Παρασκευή
20 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 08:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την Πλατεία Ελευθερίας έως την Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία).

Με τις εργασίες, που θα απαιτήσουν καλαθοφόρο όχημα, ολοκληρώνεται ο στολισμός των κεντρικών δρόμων.Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην  παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και  εκτροπή της στις παρακείμενες οδούς.