Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τη νέα του σύνθεση.

Δεν προβλέπεται εκλογή Δ.Σ. στα νομικά πρόσωπα του Δήμου στην ημερήσια διάταξη ενώ, ανάμεσα στα θέματα, ξεχωρίζει η έναρξη της διαδικασίας για τη μελέτη διαμόρφωσης και τις ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας σε 4 σχολικούς δακτυλίους της πόλης, που αφορά εφαρμογή των προβλέψεων της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Ξάνθης, η οποία παρέμεινε αδρανής και δεν εφαρμόστηκε την προηγούμενη περίοδο.

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής είναι η άμεση εφαρμογή, σταδιακά, της κυκλοφοριακής μελέτης με έμφαση στον περιορισμό της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, μόνο για τους μόνιμους κατοίκους.

Αναλυτικά τα θέματα της διαδικασίας

 • Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης & βελτίωση οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Ορισμός εκπροσώπων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 • Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο (1ου εξαμήνου) του έτους 2019 (εισηγητής Κυριάκος Παπαδόπουλος, ΟΕ)
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της οδού Πινδάρου για το έργο: «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης» (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφαση της ΕΠΖ η οποία αφορά «Μείωση του πλάτους της ζώνης απαγόρευσης ανέγερσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης από τον οικισμό Λαμπρινού» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθορισμό κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ξανθιωτών Ν. Αττικής στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της Ξάνθης και εξειδίκευση της πίστωσης (συντάκτρια Ελισάβετ Μήτσου)