Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου, συνολικής αξίας 900.000€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την απόκτηση του Τομογράφου είχε υπογραφεί τον Οκτώβρη του 2018 η έγκριση σκοπιμότητας και είχαν εξασφαλιστεί οι πόροι από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.