‘Ενα πρόγραμμα ένταξης για τα παιδιά του υποβαθμισμένου οικισμού του Δροσερού πρόκειται να εφαρμοστεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ 27 παιδιά από το Δροσερό θα φοιτήσουν σύντομα σε δημοτικά σχολεία του αστικού ιστού της πόλης.

Πρόκειται για μια πρώτη  απόπειρα παιδαγωγικού και κοινωνικού χαρακτήρα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαφόρων παραγόντων που διαδραματίζουν αρνητικό ρόλο για την πρόσβαση και την απόδοση των παιδιών του οικισμού στην εκπαίδευση, με την ένταξή τους σε σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά της πόλης της Ξάνθης.