Τα Τμήματα Πληροφορικής των Νοσοκομείων Δράμας, Σερρών και Ξάνθης,
συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικά δίωρα με θέμα την ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων και την κυβερνοασφάλεια.

Οι εκπαιδεύσεις θα είναι δίωρες (12:00 με 14:00) και θα πραγματοποιηθούν:

1. 22 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο Ξάνθης
2. 1 Μαρτίου στο Νοσοκομείο Σερρών
3. 8 Μαρτίου στο Νοσοκομείο Δράμας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

1. «Τι είναι κυβερνοασφάλεια, κυβερνοπόλεμος, με ποιους τρόπους απειλούμαστε»
(αναπτύσσει ο προϊστάμενος Τ.Π.Ο. του Γ.Ν. Δράμας κ. Βραδέλης Στέργιος)
2. «Τι είναι μόλυνση, οι τρόποι μόλυνσης με παραδείγματα»
(αναπτύσσει ο προϊστάμενος Τ.Π.Ο. του Γ.Ν. Σερρών κ. Ζησόπουλος Ιωάννης)
3. «Οι επιπτώσεις ενδεχόμενης μόλυνσης και τρόποι προστασίας»
(αναπτύσσει ο προϊστάμενος Τ.Π.Ο. του Γ.Ν. Ξάνθης κ. Τσουρδίνης Κωνσταντίνος)
Τα αναμενόμενα οφέλη από τις παρουσιάσεις αυτές είναι η απόκτηση βαθύτερης γνώσης
χειρισμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η ασφαλέστερη πλοήγηση στο διαδίκτυο, η
καλύτερη αντιμετώπιση ενδεχόμενης μόλυνσης και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των
εμπλεκόμενων τμημάτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας.