Υλοποιώντας την απόφαση της κυβέρνησης για τη μονιμοποίηση των εργαζόμενων στα προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι” μετά από 15 χρόνια, ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει – ως οφείλει- στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει η προκήρυξη των σχετικών θέσεων 

Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2019 στην Ξάνθη με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «Φορτηγό ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο» στην εγκατάσταση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο 2ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης- Καβάλας. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • «Μερική τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • «Εξέταση αιτήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, για την παραχώρηση χώρου, ο οποίος να διαθέτει δύο θέσεις εργασίας από το Δήμο Ξάνθης, για τη δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών Δ΄ δόσης 2018, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εκποίησης – μίσθωσης ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Β’ φάση» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • ¨Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωής αξίας ζώων¨(εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής για τη σύσταση Επιτροπής για την Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου «Αλλαγή κουφωμάτων στο συγκρότημα του 2ου – 3ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)