Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στις  18:30 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Ανάμεσα στα θέματα της συνεδρίασης είναι η πορεία της εκκαθάρισης για την παλιάς Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ξάνθης (ΔΗΚΕΞ).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για αποδοχή και δήλωσης φόρου κληρονομιάς (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Αίτημα παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα του Δημόσιου Κτήματος στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» σε «εργαστήριο ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων και μετάλλων» στο 1ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» σε «πλυντήριο επιβατηγών αυτοκινήτων» στο 1ο χλμ της δημοτικής οδού Καβάλας – Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για το έτος 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.1647/12-1-2018 και 2506/23-1-2018 εισηγήσεις σχετικά με παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Μίσθωση ακινήτου για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)
 • Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 64/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.220/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)