Δεκτή έκανε η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης την προσφυγή των δύο κοινοπραξιών τεχνικών εταιριών της Ξάνθης σε βάρος της πολυσυζητημένης απόφασης του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για την ανάδειξη μειοδότη στο διαγωνισμό για το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ.

Οι δύο κοινοπραξίες «ΜΕΔΟΥΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΤΕ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ ΑΕ» προσέβαλαν την απόφαση που είχε απορρίψει την ένστασή τους κατά της 39/2017 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΔΑΝΞ που είχε εγκρίνει το πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας  για το έργο «Κατασκευή 4ης Λεκάνης ταφής, βιολογικού καθαρισμού και δικτύου συλλογής και καύσης βιοαερίου στο ΧΥΤΑ» . Το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AE ενώ οι δύο κοινοπραξίες είχαν αποκλειστεί  από τη β’ φάση του  διαγωνισμού κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των εταιριών από την Ξάνθη και δημιούργησε σοβαρή διαμάχη τους με τον Πρόεδρο και Δήμαρχο Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλο.

Η επιτροπή έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς των διαγωνιζομένων εταιριών για τυπικούς και ουσιαστικούς  λόγους. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν έλεγξε αν οι τεχνικές προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές κατά παράβαση της  διακήρυξης του έργου, που θα έπρεπε να ακυρωθεί από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ενώ επιπλέον κρίνει ότι κακώς αποκλείστηκαν για τυπικούς λόγους που αφορούν σε κάποιες μονογραφές ή υπογραφές των σχετικών φακέλων, που έπρεπε να συμπληρωθούν κατά το άνοιγμα των προσφορών.

Ξανά από την αρχή ο διαγωνισμός

Η απόφαση κάνει δεκτές τις προσφυγές και ακυρώνει την απόφαση της αποκεντρωμένης που δεν έκανε δεκτές τις ενστάσεις τους για το διαγωνισμό και, ουσιαστικά, επαναφέρει την υπόθεση του διαγωνισμού στο αρχικό της στάδιο, έξι μήνες μετά τη δημοπρασία.

Στην Επιτροπή εμφανίστηκαν οι, Θωμάς Μίχογλου και Παναγιώτης Αϊβαλιώτης εκπρόσωποι του Συνδέσμου ,ο Στέργιος Γιαλάογλου πληρεξούσιος δικηγόρος της κοινοπραξίας « Κ/ΞΙΑ ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ», ο Οδυσσέας Καραγιαννακίδης πληρεξούσιος δικηγόρος της κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ- ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ », η Μαρίκα Πουρνάρα πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, ο Αθανάσιος Εκμεκτσής εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, ο Δημήτριος Δημητριάδης εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ, και ο Σταμος Τριμίντζιος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ .