Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία είχε μια οικογένεια μουσουλμάνων από την Ξάνθη. Ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή του τέμπλου στην εκκλησία του Γηροκομείου Ξάνθης. 

Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί σε διάφορες εργασίες με το Γηροκομείο,  που προθυμοποιήθηκαν να αναλάβουν την ανακατασκευή του τέμπλου, όταν διαπίστωσε τη δυσκολία του ιδρύματος να το χρηματοδοτήσει.  Την υπόθεση γνωστοποίησε  ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γιάννης Παπαχρόνης, κατά την ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα στους πιστούς που εκκλησιάστηκαν την Κυριακή στο Ναό του Γηροκομείου.

Είναι ένα καλό παράδειγμα αντίληψης για τη συμβίωση στην περιοχή όταν οι διαπροσωπικές σχέσεις υπερβαίνουν τις διαφορετικές πεποιθήσεις ενώ οι θρησκείες δεν διχάζουν αλλά ενώνουν.