Το Xanthi2.gr παρουσιάζει την επίμαχη περιοχή αλλά και τις αδειοδοτήσεις που αφορούν την πιθανή δημιουργία λατομείου στη θέση “Ομαλός” δίπλα στον οικισμό Σταυρούπολης που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους κατοίκους και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης,. Τόσο για την παρέμβαση στο φυσικό τοπίο όσο και για την περιβαλλοντική όχληση που θεωρούν ότι θα προκαλέσει σε μια οικοτουριστική περιοχή.  

Η επίμαχη περιοχή με βάση τα τοπογραφικά των εγγράφων, όπως φαίνεται και στο σχετικό σχήμα, είναι πράγματι οι γνωστοί βράχοι στους πρόποδες της Λεκάνης, που βρίσκονται στην όχθη του Νέστου δίπλα στον οικισμό, εκτός της ζώνης NATURA . Είναι ένα κομάτι συνδεδεμένο με το ιδιαίτερου φυσικού κάλους τοπίο της κοιλάδας του Νέστου και αποτελεί επίκεντρο αρκετών δραστηριοτήτων. Πλην όμως ανήκει στην ΠΕ Καβάλας και όχι στο Δήμο Ξάνθης, αφού είναι δυτικά του Νέστου.

Η εταιρία που προτίθεται να εκμεταλλευτεί το λατομείο προέρχεται από την Άργολίδα και ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες, από την πλευρά της. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  στις 02-08-2016 χορήγηση συναίνεση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για μάρμαρα στη συγκεκριμένα δασική έκταση 99 στρεμμάτων. Προηγουμένως όμως συναίνεσαν με σχετικά έγγραφά τους οι υπηρεσίες του Δήμου Νέστου, το Δασαρχείο Καβάλας και οι υπόλοιπες υπηρεσίες όπως αρχαιολογία, ΑΔΜΗΕ κλπ.

Για την συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα δεν απαιτείται η κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων αλλά η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης.

Έγκριση διάνοιξης δρόμου από την Περιφέρεια

Ακολούθησε στις 4 Νοεμβρίου του 2016 η άδεια της Διεύθυνσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας ΑΜΘ – Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Καβάλας, για τη διάνοιξη δρόμου 1,8 χλμ προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο. Η διάνοιξη του δρόμου ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι κάτοικοι εντόπισαν ότι κάτι συμβαίνει στο βουνό δίπλα στη Σταυρούπολη και διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόθεση δημιουργίας λατομείου.

Οι αντιδράσεις είναι σφοδρές για μια σειρά από λόγους ενώ είναι άγνωστο με ποιο τρόπο μπορεί  ή προτίθεται ο Δήμος Ξάνθης να «παγώσει» τη διαδικασία που φαίνεται μέχρι στιγμής νομότυπη. Η εταιρία πάντως, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, όφειλε μέχρι τις 02-08-2017 να έχει ολοκληρώσει  την έρευνά της και, εφόσον αυτό συνέβη, δικαιούται μέχρι τις 02-11-2017, εντός τριών μηνών, να ζητήσει την απευθείας μίσθωση της έκτασης.