Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι θα προβεί σύντομα στον εκσυγχρονισμό
των χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Το Ίδρυμα έλαβε έκτακτη επιχορήγηση από την 4η ΥΠΕ για το σκοπό. Με τα χρήματα αυτά το Νοσοκομείο θα διαμορφώσει νέους χώρους προς όφελος της οργάνωσης και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Νέες τηλεοράσεις στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Επίσης, για τη βελτίωση των συνθηκών παραμονής των νεφροπαθών ασθενών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, προχώρησε στην αντικατάσταση τριών  τηλεοράσεων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας.