Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του ΤΕΕ Θράκης.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής συναίνεσαν με διάθεση συνεργασίας στην ισομερή κατανομή των αξιωμάτων, με εναλλαγή των διακριτών θέσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου ανάμεσα στα μέλη όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται. (Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, Ανεξάρτητοι Μηχανικοί Θράκης, Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών), αναφερει η σχετική ανακοίνωση.

Η προκύπτουσα σύνθεση της Επιτροπής κατά την πρώτη περίοδο θητείας του οργάνου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δουκέλης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Γιαννώτας Σταύρος
Γραμματέας: Ελευθεριάδης Λεωνίδας
Μέλος: Μαυράκη Ελπινίκη
Μέλος: Παπασταυρινίδης Ηλίας