Στις 18 Απριλίου, την Τρίτη μετά το Πάσχα,  ξεκινά η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού για τη λήψη των ελληνικών σταθμών σε Σταυρούπολη και Μύκη, που δεν έχουν επίγεια λήψη από τη Digea.
Μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε ήδη στους δύο Δήμους της επιλέξιμης περιοχής, εγκύκλιο στην οποία καθορίζονται τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την ένταξη των δικαιούχων κατοίκων της ορεινής περιοχής στο πρόγραμμα επιδότησης.

Η διαδικασία για την επιδότηση και τον εξοπλισμό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, φορείς υλοποίησης της δράσης είναι οι Δήμοι στους οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες της πιστοποίησης των δικαιούχων, της έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, της ενημέρωσης των υπόλοιπων εμπλεκομένων καθώς και της συνεργασίας μαζί τους για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, από τις 18 μέχρι τις 30 Απριλίου οι δικαιούχοι θα επισκέπτονται τους Δήμους μόνιμης κατοικίας με ταυτότητα και πρόσφατο λογαριασμό η εκκαθαριστικό της ΔΟΥ και θα υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και την υπαγωγή στη δράση.

Εξοπλισμός και πρόσβαση στα ελεύθερα κανάλια. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέγουν κάποιον από τους αδειοδοτημένους παρόχους δορυφορικών υπηρεσιών, που θα εγκαθιστούν τον αναγκαίο εξοπλισμό (δέκτες, κάτοπτρα, κάρτες, τηλεχειρηστήρια)  με ανώτατο ποσοστό επιδότησης τα 124 ευρώ (εφάπαξ), μέσα στα οποία πρέπει να παράσχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα ελεύθερα ελληνικά κανάλια, εγγύηση δύο ετών για τον εξοπλισμό και ενός έτους για την εγκατάσταση και να το θέτουν σε λειτουργία.

Τυχόν πληρωμένες επιπλέον υπηρεσίες ή προσφορές δεν είναι στο πρόγραμμα, καθώς οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όλες τις ελεύθερες υπηρεσίες και τον εξοπλισμό με το ποσό της επιδότησης.