Σαφής είναι πλέον η εικόνα των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται από κάθε παράταξη στο Δήμο Ξάνθης, μετά τη νίκη του Στράτου Κοντού.

Η Ξάνθη Αλλιώς (Κοντός):
Μπαντάκ Σιαμπάν
Ηλιάδης Θωμάς
Ζερενίδης Ιωάννης
Χατζηαντωνίου Αθανάσιος
Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος
Ταρενίδης Αναστάσιος
Μουσταφά Ογλού Ινάτς
Δρεμσίζης Ιωάννης
Κοτόπουλος Ηλίας
Πεπονίδης Ιωάννης
Ευστρατίου Χαράλαμπος
Γιάνναρου Ελένη
Θεοδωρίδου Δέσποινα
Μπογιάρ Αχμέτ Σελαιντήν
Γουναρίδης Νικόλαος
Τσέπελης Μιχαήλ
Κυρπόγλου Χρήστος
Χατζημπεκτές Γιοξέλ
Τσάπαλης Ιωάννης
Σοφτά Κεμουράν
Παυλίδου Ελισσάβετ (ΔΕ Σταυρούπολης)

Δύναμη για το αύριο
Τσέπελης Εμμανουήλ
Μπεκήρ Ογλού Σουά
Φανουράκης Εμμανουήλ
Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
Ιγιαννίδης Στέφανος
Ασκαρίδης Ηλίας
Αμβροσιάδης Παναγιώτης
Χασάν Ογλού Ορχάν

Mπροστά
Σάββας Μελισσόπουλος
Σταύρος Αμοιράς
Σταυρακάρας Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Λύρατζης Πασχάλης

Δήμος Πρότυπο
Χ. Δημαρχόπουλος

*Για την σειρά κατάταξης υπολογίζεται η σειρά που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι από τα αποτελέσματα Πρωτοδικείου. Αναμένεται επανέλεγχος για την κατάταξη και οριστικοποίηση . Ειδικά στην παράταξη Κοντού αναμένεται ότι θα εισέλθουν στη λίστα των εκλεγμένων οι κύριο Τζορμπατζίδης και Κ. Παπαδόπουλος.