Aπό τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
γνωστοποιείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο
σύμφωνα με το Ν. 4070/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης μέχρι τις 31-03-2023 και ώρα 15:00,
συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 του Ν.
4070/2012. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Ξάνθης για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα σύμφωνα με υπ΄αριθμ.οικ.: 30339/1872/31-01- 2023 (ΦΕΚ 642/Β΄/09-02-2023) (ΑΔΑ: 906Ψ7ΛΒ-ΤΦΘ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝΦΑ7ΛΒ-ΟΤΘ) θα αναρτηθεί
στoν ιστότοπο της Περιφέρειας www.pamth.gov.gr

Πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας (γραφείο 114)
Τηλέφωνα: 2541350150 Γεωργιάδης Μ., Κοντογιαννίδης Μ. και 2541350242 Φωτιάδου