Με δύο νέα σύγχρονα οχήματα ενισχύθηκε ο στόλος του Δήμου Ξάνθης, στο
πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση των υπηρεσιών του προς τους
πολίτες, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμος Ξάνθης σημειώνει:

Το κόστος προμήθειάς τους καλύφθηκε από ίδιους πόρους ενώ, συνολικά ο Δήμος
θα παραλάβει 21 νέα οχήματα.
Ο Δήμαρχος Μανώλης Τσέπελης επισκέφθηκε σήμερα τις εγκαταστάσεις των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπου έγινε η παραλαβή τους.
Παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών Μανώλης Φανουράκης,
Περιβάλλοντος Χασάν Ογλού Φερτούν και Συντηρήσεων Υποδομών,
Ηλεκτρομηχανολογικού και Κοιμητηρίων Στέφανος Ιγιαννίδης, καθώς και
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Πρόκειται για έναν γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατφόρμα με
σύστημα αναρρόφησης φύλλων, ποσού 197.780,00€ κι ένα πολυχρηστικό ανοιχτό
όχημα (UTV) παντός εδάφους (4×4) με ανοικτή κιβωτάμαξα, ποσού 28.396,00€.
«Η συγκεκριμένη προμήθεια θα αναμορφώσει ριζικά τον στόλο του Δήμου και θα
ενισχύσει τον συνεχή αγώνα μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα της
Καθημερινότητας, που αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα», τόνισε ο
Δήμαρχος Ξάνθης.