Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που αφορά τις υποχρεωτικές, από τη Γ.Γ.Αθλητισμού, αλλαγές στο καταστατικό του Συλλόγου. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022, στις 17.30 μ.μ., στο καφέ «Κήπος» της πόλης μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης

  2. Τροποποίηση καταστατικού

  • Η Γενική Συνέλευση που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί αυξημένη απαρτία. Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου είναι απαραίτητη.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης