Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει τους κατοίκους του ότι σύμφωνα με το
υπ.αρ.6302/Β/29-12-2021 παρατείνεται η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος
για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος  σε καταναλωτές με
χαμηλά εισοδήματα. Ως κριτήριο ορίζεται οι  αιτούντες να  έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές μέχρι και τις 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί  από το
δίκτυο παροχής μέχρι  τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
– Διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μόνο λόγω χρέους μέχρι και
15 Φεβρουαρίου 2022
– Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου είτε στης/στου
συζύγου αυτού.
– Να πρόκειται για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986.
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον
προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη
σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω.
8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης
Γενισέα, 14.01.2022

1

απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση
του νοικοκυριού.
9. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες, υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
στο Κέντρο Κοινότητας Αβδήρων στον οικισμό Σελέρου: Τηλ. : 2541355531 – 30