Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αβδήρων.

Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αβδήρων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αβδήρων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αβδήρων  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση –

 Διάθεση 

25 x
2 Δημιουργία Ιστοσελίδας  50 x
3 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)  25 x
4 Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2  50 x
5 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 x
6 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη 

εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25 x
7 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 x

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Δηλώσεις συμμετοχής   έως και 30/11/2021. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας:  

Τηλ. : 2541355531 – 30

Ταχ. Διεύθυνση:  Σέλερο Ξάνθης Τ.Κ. 67100

Email: kka@avdera.gr

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας