Για κατάργηση των εκπτώσεων που ισχύουν για ΑΜΕΑ κατηγορεί τη διοίκηση της ΔΕΥΑΞ ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.
Στη σχετική ανακοίνωση που υπογράφει η Πρόεδρος Δήμητρα Κοτσάκη, αναφέρεται:

Καταγγέλλουμε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, το Διευθυντή αυτής, καθώς και την ανοχή της Δημοτικής Αρχής, διότι από τις αρχές καλοκαιριού τρέχοντος έτους 2021, κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 93/25-4- 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία παρέχεται έκπτωση επί του αντιτίμου καταναλισκόμενου ύδατος στα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80% ως και στα προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 80%, αρνούνται να παρέχουν την προβλεπόμενη έκπτωση εισάγοντας αυθαίρετα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία όμως δεν προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση.

Επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την πράξη τους την υπ’ αριθ. 294/7-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όμως αφορά τέλη εισπραττόμενα από το Δήμο και συγκεκριμένα τα δημοτικά τέλη (τέλος καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τέλος Ακίνητης Περιουσίας). Οι ανάπηροι και οι οικογένειες αυτών δεν είναι επαίτες, ούτε πένητες, αλλά ανάπηροι οι οποίοι χρήζουν στήριξης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Αν οι εν λόγω κύριοι επιθυμούν να περιορίσουν τα μέτρα στήριξης των αναπήρων και των οικογενειών τους επειδή διαφωνούν, μπορούν να προβούν στην λήψη νεότερης απόφασης του Δ.Σ. την οποία να υποβάλλουν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης. Καλό είναι να γίνει ευρέως γνωστό επί ποιας Δημοτικής Αρχής ελήφθησαν μέτρα στήριξης των αναπήρων και των οικογενειών αυτών και επί ποιας αυτά αν δεν αναιρέθηκαν ουσιαστικά, πάντως περιορίστηκαν σημαντικά.

Το μέλος του Δ.Σ. από την παράταξη Μελισσόπουλου, Φάνης Παπαδάκης, με ανακοίνωσή του αναφέρει:

Σήμερα 10/11/2021 λάβαμε Δελτίο Τύπου–Καταγγελία του Σωματείου Ατόμων με
Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σύμφωνα με το οποίο ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ
ΣΥΛΗΒΔΗΝ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ και ο Διευθυντής αυτής αναφέροντας πως με
την ανοχή της Δημοτικής Αρχής: «κατά παράβαση της 31/2017 απόφασης του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑ Ξάνθης η οποία εγκρίθηκε από την υπ΄ αριθ. 93/25-4-2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αρνούμαστε να παρέχουμε την προβλεπόμενη έκπτωση
εισάγοντας αυθαίρετα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν προβλέπονται στην
ανωτέρω απόφαση από τις αρχές καλοκαιριού τρέχοντος έτους 2021».

Σύμφωνα με την απόφαση 31/21-3-2017 με θέμα «Καθιέρωση κοινωνικού τιμολογίου
για ευπαθείς ομάδες και άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80% με παροχή
έκπτωσης επί του καταβαλλομένου αντιτίμου» το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ αποφάσισε ομόφωνα
τα εξής: «Εγκρίνει την παροχή έκπτωσης μέχρι 70% επί του αντίτιμου
καταναλισκόμενου ύδατος, στα άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ή με
προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 80%. Η παροχή της έκπτωσης θα γίνεται
με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του ΚΕΠΑ με την οποία θα
αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας».

Παρακαλώ να μας απαντήσετε με ποιες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ και του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε η κατάργηση των δύο παραπάνω
αποφάσεων, ώστε να προχωρήσει η ΔΕΥΑΞ στην άρση της παραπάνω προβλεπόμενης
έκπτωσης σε άτομα με αναπηρία, όπως καταγγέλλεται από τον αναφερόμενο σύλλογο.
Εάν δεν υπάρχουν οι αποφάσεις αυτές, παρακαλώ να μας ενημερώσετε ποιος και γιατί
έλαβε, σύμφωνα με την καταγγελία του αναφερόμενου συλλόγου, την αυθαίρετη
απόφαση της άρσης αυτών , διότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η μη εκτέλεση των
αποφάσεων τόσο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 093.2017 ΔΕΥΑΞ ΑμεΑ 1 ΔΕΥΑΞ 31-2017