Το πρόγραμμα εκπαίδευση πολιτών ”ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ” διάρκειας 12
ωρών (2 ημέρες) υλοποιείται από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED”
του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε όλη την Ελλάδα, τόσο σε οργανωμένους
φορείς (συλλόγους, σωματεία, προσωπικό εταιρειών και εργοστασίων κ.λ.π.) όσο
και σε μεμονωμένους πολίτες.

Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το 1998 και μετά την τελευταία του
αναθεώρηση το 2017 αποτελείται από 5 ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της
αξιολόγησης. Η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος
εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση του εκπαιδευόμενου.

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός είναι οι πολίτες να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια
με ασφάλεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι
αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ο
εκπαιδευόμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης με πιστοποίηση ISO, με ισχύ
για 5 χρόνια.

Ημερομηνίες και Ώρες Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Σάββατο – Κυριακή 06 & 07 Νοεμβρίου 2021

και Ώρα 09:00 – 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις Συμμετοχών:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 671 32, ΞΑΝΘΗ

www.samarites.gr
e-mail: samarites.xanthi@redcross.gr
Υπεύθυνος Σαμαρειτών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΤΙΔΗΣ
Τηλ. 6981.89.58.07