Μίνι “ανασχηματισμό” στις θέσεις ευθύνης πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πάνος Αμβροσιάδης μετακινείται στη θέση του Αντιδημάρχου Εκπαίδευσης και Τουρισμού. Στη μέχρι σήμερα θέση του στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Δήμαρχος Ξάνθης θα προτείνει το Σταμάτη Σταματιάδη, επιλαχόντα της παράταξης Παπαχρόνη που ανέλαβε καθήκοντα μετά την παραίτηση Βασίλη Παπαδόπουλου και έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί.

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις υπόλοιπες θέσεις των Αντιδημάρχων. Αναλυτικά οι 8 Αντιδήμαρχοι:

  • Φανουράκης Μανώλης (Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
  • Ζερενίδης Iωάννης (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
  • Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ (Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης)
  • Μπεκήρ Ογλού Σουά (Αθλητισμού)
  • Μπαντάκ Σιαμπάν (Περιβάλλοντος)
  • Ιγιαννίδης Στέφανος (Συνεργείων καθαρισμού)
  • Ελευθεριάδης Απόστολος (Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης)
  • Παναγιώτης Αμβροσιάδης ( Εκπαίδευσης και Τουρισμού)