Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) της Υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης ότι σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID -19, είναι απαραίτητη η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001(Α΄70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τα αρμόδια όργανα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4337/18-09-2021/τ.Β’) όπως αυτή κάθε φορά θα ισχύει.