Δύο πρόστιμα επιβλήθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Τετάρτη για παραβάσεις διατάξεων κατά της πανδημίας:

– 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά σάρωση πιστοποιητικών εμβολιασμού,
– από 300 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας
μέγιστου επιτρεπόμενου