Την απόφασή του να απέχει από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, για το γεγονός ότι συνεχίζει να συνεδριάζει δια περιφοράς και όχι με τηλεδιάσκεψη, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το μέλος από την παράταξη Μελισσόπουλου, Φάνης Παπαδάκης.

Αναλυτικά:

Ενημερώνουμε τους δημότες της Ξάνθης πως στις 25/5/2021 πραγματοποιήθηκε μία ακόμη
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
Ξάνθης!
Επίσης ενημερώνουμε τους δημότες της Ξάνθης πως το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ξάνθης συνεδριάζει
δια περιφοράς από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020!
Για αυτούς που νομίζουν πως ζούμε στη δεκαετία του ‘70 τους κάνουμε γνωστό πως
βρισκόμαστε στο 2021. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, στην εποχή
του 5G, στην εποχή που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μέσω της τεχνολογίας, με όλο τον
κόσμο!
Δυστυχώς στο φέουδο της ΔΕΥΑΞ αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν έφτασε ακόμη και
επομένως η επικοινωνία είναι έννοια άγνωστη.
Ας ξοδεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τον δήθεν τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της
επιχείρησης!
Ας έχει προμηθεύσει ο Δήμος Ξάνθης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με tablets
προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη του δημοτικού
συμβουλίου και των νομικών προσώπων του δήμου!
Ας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιου και άλλα όργανα του Δήμου μας,
στα οποία ως εκ θαύματος εκεί συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ
που ανήκουν στη δημοτική παράταξη του κ. Τσέπελη!
Δυστυχώς η εμμονή του κ. Καμαρίδη δεν στερεί μόνο από τα μέλη όλης της αντιπολίτευσης,
αλλά και της συμπολίτευσης το αναφαίρετο δικαίωμά τους να συμμετέχουν, να
ενημερώνονται, να καταθέτουν τις προτάσεις τους, να συζητούν, να συμφωνούν και να
διαφωνούν, όπως η δημοκρατία επιβάλλει!
Στερεί από όλους τους δημότες της Ξάνθης το δικαίωμα να γνωρίζουν για τη λειτουργία μιας
δημοτικής επιχείρησης, την οποία μάλιστα την πληρώνουν αδρά για τις υπηρεσίες της.
Βεβαίως, ο Πρόεδρός της, κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης, στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο
ομολόγησε δημοσίως πως τα λεγόμενά του παλιότερα για το ακριβότερο νερό της Ξάνθης,
αλλά και οι προεκλογικές υποσχέσεις του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Τσέπελη για μείωση των
τιμολογίων ύδρευσης ήταν απλά υποσχέσεις που φυσικά είχαν μοναδικό σκοπό να

αλιεύσουν την πολυπόθητη ψήφο των δημοτών. Είναι ηλίου φαεινότερο πως από τη στιγμή
που κάθισαν στις καρέκλες των υψηλών αντιμισθιών τους, έπαψαν να αφουγκράζονται τον
κόσμο και τις αγωνίες του!
Ενημερώνουμε λοιπόν το φέουδο της ΔΕΥΑΞ πως πλησιάζει η ώρα που όσο και να
επιθυμούν, όσο και να εύχονται το αντίθετο η δημοκρατική λειτουργία του Δ.Σ. θα
επιστρέψει στην κανονικότητα!
Έως τότε δηλώνουμε πως ΑΠΕΧΟΥΜΕ αρνούμενοι να δεχτούμε τις λογικές αδιαφάνειας,
έλλειψης δημοκρατίας και διαλόγου.