Η Διασωστική Ομάδα ΟΔΙΑΚ ΞΑΝΘΗΣ, ξεκινά ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών σε πολίτες μέσω skype
διάρκειας 4 ωρών.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σάββατο 22 Μαΐου ΩΡΑ: 17:00 – 21:00

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια
σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με
στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών
για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους. Η
εκπαίδευση υλοποιείται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές
Πρώτων Βοηθειών CPR/AED,
ενώ ύλη του προγράμματος
ακολουθεί τις οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Αναζωογόνησης (ΕRC).

To πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών
Αναγνώριση Επείγοντος
Καρδιακή ανακοπή
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ενηλίκων
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση παιδιών
Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
Θέση Ανάνηψης και Ασφαλείας
Έμφραξη αναπνευστικής οδού από ξένο σώμα
Αιμορραγίες-Τραύματα-Επιληψία-Εγκαύματα
Αναφυλακτικό σοκ-Εγκεφαλικές κακώσεις

Με το πέρας της εκπαίδευσης, θα δοθούν βεβαιώσεις.
Για εγγραφές και πληροφορίες, γραμματεία:6940746304
email: odiak2016@gmail.com ιστοσελίδα: odiak.gr