Εκδήλωση για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία διοργανώνεται από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΘ την Τετάρτη διαδικτυακά.

Πιο αναλυτικά: