Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, το Σάββατο στην περιοχή της ΑΜΘ, επιβλήθηκε 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και 300 ευρώ πρόστιμο σε (5) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Επίσης 300 ευρώ πρόστιμο σε έμπορο για παραβίαση του ποσοστού επιτρεπόμενου αριθμού εμπόρων και παραγωγών στη λαϊκή αγορά.

Συνολικά στην περιοχή επιβλήθηκαν 65 πρόστιμα για παράνομη μετακίνηση και 26 για μάσκα.