Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, ενημερώνει τους γονείς
που θα εγγράψουν τα παιδιά τους για το σχ. έτος 2021-2022, ότι το
πιστοποιητικό γέννησης θα το αναζητούν ΜΟΝΟΝ οι σχολικές μονάδες
εγγραφής και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να το προσκομίζουν οι ίδιοι.