Με ανακοίνωσή τους δύο σύμβουλοι της παράταξης Μελισσόπουλου, οι Π. Σταυρακάρας και Γ. Καλογερής, σημειώνουν:

Πλησιάζοντας – όπως όλοι ελπίζουμε – στο τέλος του μεγάλου κύματος της Πανδημίας, ο Δήμος Ξάνθης θα έπρεπε ήδη να είχε προγραμματίσει και προετοιμάσει τη νέα Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας που είναι το φυσικό του κάλος, οι υποδομές του, τα ιστορικά, γεωγραφικά και μορφολογικά του στοιχεία καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα πολυπολιτισμικά του χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν προορισμό ιδιαίτερα ελκυστικό και ενδιαφέρον.  

Η Ξάνθη, ευρισκόμενη σε ένα γεωγραφικό και πολιτιστικό σταυροδρόμι συνάντησης χωρών και πόλεων από τη Δύση και το Βορρά έως και την Ανατολή, που βρίσκονται σε μικρή σχετικά χιλιομετρική απόσταση με αυτήν, θα μπορούσε με κατάλληλες κινήσεις και επιλογές να αναδειχθεί σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τουριστικό προορισμό και να προσελκύσει επισκέπτες από χώρες με μεγάλο πληθυσμό.  

Με τον τρόπο αυτόν μαζί με την αύξηση των Τουριστών θα μπορούσε να αναδειχθεί περισσότερο το όνομα, η ιστορία και η εξωστρέφεια του Δήμου μας βοηθώντας παράλληλα με τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες που θα υποδεχθούν τους τουρίστες από άλλες χώρες και άλλους επαγγελματίες της περιοχής μας να αναπτύξουν και εκείνοι με τη σειρά τους νέες εμπορικές και εξαγωγικές δράσεις, διακινώντας μεταξύ άλλων και τα ασύγκριτα προϊόντα του τόπου μας σε άλλες πολύ μεγαλύτερες αγορές. 

Παρόλα αυτά ο Δήμος μας μας μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο σχεδιασμό για την Τουριστική Ανάπτυξή του, ούτε έχει παρουσιάσει ποτέ στους συμπολίτες μας έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό για το ζήτημα αυτό, συνεργαζόμενος βέβαια πάντα με όλους τους βιοτεχνικούς, επαγγελματικούς και τουριστικούς παράγοντες και φορείς της περιοχής μας.

Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί συμπολίτες

Από τις 26-11-2019!!! έχει οριστεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία έχει ως αποστολή να βοηθήσει σε αυτήν την Τουριστική Προβολή του Δήμου μας. Η Επιτροπή αυτή έχει βέβαια συμβουλευτικό, αλλά κατά την άποψή μας ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα, αφού μεταξύ άλλων συμμετέχουν και οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής μας και όλοι μαζί προγραμματίζουν και χαράσσουν την τουριστική πολιτική, σχεδιάζουν την τουριστική ανάπτυξη και προτείνουν τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης δεν έχει συγκληθεί ποτέ μέχρι σήμερα στο Δήμο μας, εδώ και 15 ολόκληρους μήνες!!!

Μετά όλα τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΣΤΕ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ:

  1. Γιατί δεν έχει συγκληθεί εδώ και 15 μήνες η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας;
  2. Έχει εκπονηθεί μέχρι σήμερα – κατά τη διάρκεια της θητείας σας -ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου μας;
  3.  Αν ναι, έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης, με ποιους και γιατί δεν έχει παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής μας και κατ΄ επέκταση γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό σε όλους πολίτες της Ξάνθης;
  4. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι οι οποίοι έχετε προσλάβει, έχουν εκπονήσει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου μας, το οποίο θα συνδράμει στη προσπάθεια αυτή;
  5. Έχετε προβλέψει ως Δήμος Ξάνθης να συμμετάσχουμε σε κάποιο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και συνεργασίας; 
  6. Έχετε αναπτύξει κάποια διμερή προγράμματα συνεργασίας για το ζήτημα αυτό με πόλεις άλλων χωρών – γειτονικές ή μη  – προκειμένου να ανταλλάξουμε εμπειρίες, γνώσεις αλλά και γιατί όχι να αναπτύξουμε από κοινού μια στενότερη μορφή συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού;