Σε Δελτίο Τύπου του Νοσοκομείου Ξάνθης που υπογράφει η Διοικητής Έλενα Ροφαέλα, σημειώνεται:

Η διοίκηση του ΓΝΞ, θέλει να ευχαριστήσει την ηγεσία του Υπουργείου υγείας και
την 4η ΥΠΕ, για την έγκριση στελέχωσης του νοσοκομείου μας με 9 θέσεις,
ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ενισχύοντας την δυναμικότητα μας την
περίοδο της πανδημίας. 

Ειδικότερα: 
 1 θέση Επιμελητή Α’ Αναισθησιολογίας 
 1 θέση Επιμελητή Α’ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολοφίας (για
την ΜΕΘ)
 1 θέση Επιμελητή Β’ Νεφρολογίας 
 2 θέσεις Επιμελητή Α’ Εσωτερικής Παθολογίας
 1 θέση Επιμελητή Α’ Πνευμονολογίας
 1 θέση Διευθυντή Ορθοπεδικής
 1 θέση Επιμελητή Β’ Ακτινολογίας
 1 θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής 

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα τη θωράκιση του νοσοκομείου μας με στοχευμένες
ενέργειες.