Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Α.Μ.Θ. καλούν τους δικαιούχους της
επιδότησης κόστους εργασίας (2010-2015) να καταθέσουν την αίτηση τους μέχρι
31/12/2020 στην αρμοδία υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνει ότι η ημερομηνία αίτησης για τον συμψηφισμό της επιδότησης θα πρέπει να
είναι από την 1/1/2014 για όσους δεν έχουν προσφύγει σε ένδικα μέσα και δικαιούνται
την επιδότηση λόγω παραγραφής των ετών 2010-2013 μόνο για τα έτη 2014-2015 όπως
προκύπτει και από την γνωμοδότηση του νομικού τους σύμβουλου.

Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.oevek.gr