Ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Χωριού δεν είναι αυτό που εχει γραφτεί στον τύπο αλλά είναι χαμηλότερο από την αρχική δέσμευση και έχει αναπροσαρμοστεί, εξέδωσε το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

Αναλυτικά:

Σχετικά με άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας από μερίδα των Μ.Μ.Ε. για την προγραμματισμένη δράση του Δήμου Ξάνθης «Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό» και συγκεκριμένα το κόστος της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία παραγωγής, το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης είναι σε θέση να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Ο ανάδοχος ευθύς εξαρχής δήλωσε πως η κοστολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι με πληθυσμιακά κριτήρια. Αντίστοιχος Δήμος (Καλαμαριάς ΑΔΑ: 6ΦΘΡΩΕΡ-2Μ7) δέσμευσε ίδιο ποσό. Μετά την δοκιμαστική προβολή, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020, η υπηρεσία ελέγχοντας, πράγματι ανακάλυψε πως ο λόγος της οριζόντιας κοστολόγησης σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια δεν ίσχυε.

Ερωτώμενος ο ανάδοχος προέβαλε εκ των υστέρων και άλλους λόγους για την αναπροσαρμογή αυτή. Λόγοι οι οποίοι δεν έγιναν αποδεκτοί.  Κατόπιν αυτών το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ζήτησε την αναπροσαρμογή του τιμήματος της σύμβασης, αίτημα που αποδέχτηκε ο ανάδοχος.

 Το «Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό» θα εκπέμψει σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσφέροντας μια εναλλακτική χριστουγεννιάτικη εμπειρία στους μικρούς του συμπολίτες. Καλές γιορτές. 

Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς.

Ο πρόεδρος 

Ηλίας Ασκαρίδης