Τεράστια ταλαιπωρία στους συναλλασσόμενους αναμένεται να προκληθεί από την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να διακόψει τη λειτουργία του το Υποκατάστημα της Τράπεζας στην οδό 40 Εκκλησιών.

Στο πλαίσιο των περικοπών της Τράπεζας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας μιας σειράς υποκαταστημάτων, ανάμεσά τους και αυτό στην Οδό 40 Εκκλησιών, που λειτουργούσε αδιάλειπτα από την εξαγορά της Κτηματικής από την Εθνική μέχρι σήμερα.

Αυτό αναμένεται να προκαλέσει τεράστια ταλαιπωρία στους πολίτες, καθώς ήδη με 2 υποκαταστήματα της Εθνικής καταγράφονται τεράστιες ουρές και σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, καθημερινά.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Πειραιώς, αναστέλει τη λειτουργία του υποκαταστήματος στα Άβδηρα, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Αντίστοιχα, ανακοινώθηκε η αναστολή για τα υποκαταστήματα της Ξυλαγανής και των Δικαίων, στην περιοχή της Θράκης.