Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση της ΠΕ Ξάνθης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(Εργαστήριο οδοποιίας & Οδικής Ασφάλειας) με σκοπό την αξιολόγηση της Επικινδυνότητας του Οδικού Δικτύου ΠΕ Ξάνθης.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση, μέσω προτάσεων Στοχευμένων Επεμβάσεων, τόσο του Εθνικού όσου και του Επαρχιακού Δικτύου, που ενίοτε συνδέουν περιοχές δυσπρόσιτες και στο μεγαλύτερο μέρος τους Εθνικά Ευαίσθητες, ώστε να αυξηθεί αισθητά η οδική Ασφάλεια