Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Πέμπτη 6 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την
επικράτεια (13.736) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

 (298) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και
επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως ακολούθως:
o (108) στην Αττική,
o (32) στη Θεσσαλονίκη,
o (30) στην Κεντρική Μακεδονία,
o (22) στην Ήπειρο,
o (17) στην Κρήτη,
o (16) στη Δυτική Ελλάδα,
o (15) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o (12) στο Νότιο Αιγαίο,
o (12) στη Στερεά Ελλάδα,
o (10) στην Πελοπόννησο,
o (9) στα Ιόνια Νησιά,
o (8) στο Βόρειο Αιγαίο και
o (7) στη Θεσσαλία.