Αναρτήθηκαν από τον ΕΟΔΥ οι πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειόμενων για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Νομό Ξάνθης:

Αποκλειόμενοι: