Δύο δημοτικοί συμβουλοι της παράταξης Μελισσόπουλου, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δήμαρχο Ξάνθης, αναφέρουν:

Αξιότιμοι, κ.κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Δήμαρχε, 

στις 12/6/2020 έλαβε χώρα, στο Ίδρυμα Θρακική Τέχνης, επίσημη ενημέρωση για το Β2 στάδιο της μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης» ενώ μας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά και το περιεχόμενο της εν λόγω μελέτης. Παρά το σύντομο χρονικό περιθώριο που είχαμε στην διάθεση μας για την επεξεργασία και ανάλυση της συγκριμένης μελέτης, προέκυψαν σημεία τα οποία θεωρούμε πως επιδέχονται τροποποίησης ή βελτίωσης.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την περιοχή του οικισμού Κιμμερίων και τις περιοχές επέκτασης σχεδίου που προτείνονται με την μελέτη. Η παρούσα πρόταση που σας καταθέτουμε χωρίζεται σε 2 σκέλη, ένα σκέλος αφορά την Ανατολική πλευρά του οικισμού και κρίνεται ως κύρια προτεραιότητα στην παρούσα πρόταση και το άλλο σκέλος αφορά την ένταξη έκτασης στην Δυτική πλευρά του οικισμού, επιπλέον την ανατολικής που προαναφέρθηκε.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, πως απευθυνθήκαμε και στην ΥΔΟΜ Ξάνθης, για να συνδράμει στο να αποκτήσουμε μια πληρέστερη αντίληψη επί του ζητήματος και επίσης λάβαμε γνώση για τους περιορισμούς που υπάρχουν στην έκταση που μπορεί να επεκταθεί ένας οικισμός όπως και σε άλλες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για κάποια τοπικά χαρακτηριστικά του οικισμού που δικαιολογούν τις παρακάτω προτάσεις μας. Η παρούσα μελέτη έχει λάβει υπόψη της τον πληθυσμό του οικισμού που ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά την απογραφή του έτους 2011 και αυτός ήταν 3.644 κάτοικοι και επίσης κάνει και μία εκτίμηση για τον πληθυσμό που θα έχει ο οικισμός το 2025 και αυτός είναι 4.069 κάτοικοι. Σας δηλώνουμε πως ήδη, ο πληθυσμός των Κιμμερίων έχει ξεπεράσει τους 4.069 κατοίκους και μία ένδειξη αυτού είναι πως μόνο οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στις εκλογές του 2019 ήταν 4.150 , χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι αρκετές εκατοντάδες κάτοικοι που μετεγκαταστάθηκαν στον οικισμό των Κιμμερίων, κυρίως, από τον Δήμο Μύκης την τελευταία δεκαετία. Ενώ, εκτιμούμε πως αυτή η αυξητική τάση θα διατηρηθεί και στο μέλλον. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του οικισμού είναι πως έχει ήδη αναπτυχθεί οικιστικά σε έντονο βαθμό τόσο ανατολικά όσο και δυτικά, και για αυτό πρέπει η επέκταση να είναι εκτενής ούτως ώστε να προλάβει την περαιτέρω άναρχη δόμηση και να πετύχει τις απαραίτητες υποδομές που θα εξασφαλίσουν την βέλτιστη δυνατή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.

Σκέλος 1. Στην ανατολική πλευρά του οικισμού προτείνουμε να περιληφθεί η περιοχή Α, έκτασης περίπου 55 στρεμμάτων, που έχει σημειωθεί με πράσινο χρώμα και φαίνεται στην φωτογραφία 1.

Φωτογραφία 1

Ο λόγος που το προτείνουμε αυτό είναι πως στην περιοχή Α εντοπίζονται ήδη δομημένες άνω των 30 κατοικιών, οι οποίες αποτελούν και μόνιμες κατοικίες.

Δυστυχώς, στην συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να λειτουργήσουμε θεραπευτικά και ενδεχομένως με περιορισμένο περιθώριο επεμβάσεων καθώς η πραγματικότητα μας ξεπέρασε και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια πρόβλεψης και σχεδιασμού εκ του μηδενός. 

Σκέλος 2. Στην δυτική πλευρά του οικισμού προτείνουμε να περιληφθεί η περιοχή Β στην προτεινόμενη επέκταση, έκτασης περίπου 230 στρεμμάτων, που έχει σημειωθεί με πράσινο χρώμα και φαίνεται στην φωτογραφία 2. 

Φωτογραφία 2

Πρόκειται για το τμήμα, που μεσολαβεί μεταξύ της Πανεπιστημιούπολης και του οικισμού των Κιμμερίων. Στην συγκεκριμένη περιοχή ήδη εντοπίζονται πάνω από 50 κατοικίες και επίσης αποτελεί μια περιοχή με υψηλή ζήτηση για δόμηση. Με την πληθυσμιακή τάση που υπάρχει στον οικισμό εκτιμούμε πως και η συγκεκριμένη περιοχή στο εγγύς μέλλον θα πυκνώσει περαιτέρω και για αυτόν τον λόγο, τώρα, είναι η ευκαιρία για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτό να γίνει σε ένα πλαίσιο οργανωμένο και εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες υποδομές  που θα προσφέρουν μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.

Επίσης, σε περίπτωση που απαιτηθεί να μειωθεί γεωγραφικά η προτεινόμενη περιοχή, προτείνεται, η μείωση να προκύψει τοποθετώντας το νότιο όριο στην Ε.Ο Ξάνθης-Κομοτηνής, όπου σε αυτή την περίπτωση η περιοχή Γ θα περιοριστεί στα 148 στρέμματα, περίπου.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε πως η παρούσα πρόταση δεν θέλει να αμφισβητήσει την υπάρχουσα μελέτη, παρά μόνο να αναδείξει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία και να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

 

ΤΟΠ ΣΙΝΑΝ

Δημοτικός Σύμβουλος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

 

ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ

Δημοτικός Σύμβουλος