Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης συνάντηση με τα στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που βρίσκονται στον Νομό μας με την παρουσία Δημάρχων, της Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης, του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, της Διοίκησης και Στελεχών του Νοσοκομείου Ξάνθης και της Επόπτριας των Κινητών μονάδων ΕΟΔΥ ΠΕ Ξάνθης.

Κατά την συνάντηση αυτή αποφασίσθηκε:
1. Η συνέχιση των συγκεντρώσεων με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σε οικισμούς του
Δήμου Μύκης και Τοπείρου.
2. Η συνέχιση των δειγματοληπτικών ελέγχων ως εξής:

Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020
 Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης από 09.00π.μ. έως 17.00 μ.μ.
 Στο χωριό Σμίνθη από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο χωριό Γλαύκη από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο χωριό Σάτρες από 12.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο χωριό Εχίνος από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020
 Στο χωριό Σάτρες από 12.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο χωριό Εχίνος από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης από 09.00π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020
 Στο χωριό Εύλαλο από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο χωριό Κύρνος από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.
 Στο χωριό Εχίνος από 11.00 π.μ εως 19.00 μ.μ.

“Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο να ανακόψουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Στην
προσπάθεια αυτή θεωρούμε δεδομένη την συνεργασία όλων των πολιτών και των
εμπλεκομένων φορέων. Η σωστή πληροφόρηση βοηθάει στην επίτευξη του στόχου αυτού
ενώ αντίθετα η μη έγκυρη πληροφόρηση όχι.” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.