Ψήφισμα εξέδωσε ο Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. για  τον αποκλεισμό των μελών Ε.ΔΙ.Π. από τις διαδικασίες ανάδειξης του Πρυτανικού σχήματος, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος και Διευθυντή Τομέα (άρθρα 68, 96, 97, 98)

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει  άκρως αντιδημοκρατικά άρθρα, τα οποία αποκλείουν το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων από το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου που ανήκουν, αλλά και από τη διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος και Διευθυντή Τομέα. Με τα παραπάνω άρθρα, το Υπουργείο στερεί από ένα σημαντικό κομμάτι του μόνιμου προσωπικού ενός αυτοδιοίκητου οργανισμού το αναφαίρετο δικαίωμα του εκλέγειν των αιρετών οργάνων της διοίκησής του.

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εκλέγονται και εξελίσσονται με διαδικασίες κρίσης, ενώ παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο –σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η αυτοδύναμη διδασκαλία και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών–  και διαθέτουν πολύπλευρο επιστημονικό-ερευνητικό έργο, με πλούσια και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα. Στήριξαν και στηρίζουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με όλες τους τις δυνάμεις και σε καιρούς δύσκολους, λόγω των οικονομικών συνθηκών και της έλλειψης διδακτικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός των μελών Ε.ΔΙ.Π. από τη διαδικασία ανάδειξης των Πρυτανικών αρχών, του Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος και Διευθυντή Τομέα  συνιστά απαξίωση του έργου και της συμβολής τους στην εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου. 

Ζητούμε την απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων από το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα η συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού στην εκλογή των διοικητικών αρχών.