Σε σχετική πρόταση της παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη” προτείνεται η χρηση της διαφανούς μάσκας για το προσωπικό του Δήμου, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία για κωφούς και βαρήκοους δημοτες.

Τις μέρες αυτές που η χρήση μάσκας επιβάλλεται στις υπηρεσίες που συναλλάσσονται με πολίτες, υπάρχει ένα πρόβλημα για μια κατηγορία συνανθρώπων μας. Είναι οι κωφοί και βαρήκοοι που επικοινωνούν …διαβάζοντας τα χείλη. Η προστατευτική μάσκα όμως των υπαλλήλων τους εμποδίζει.

 Λύση υπάρχει και είναι η διαφανής μάσκα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες μάσκες και παράγονται μάλιστα σε εργοστάσιο της περιοχής μας. 

Ζητάμε να προμηθευτεί ο Δήμος άμεσα διαφανείς μάσκες προκειμένου να τις φορούν οι υπάλληλοι όταν εξυπηρετούν τους κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας.