meiono

Η εξαίρεση των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από πέντε υπαλλήλους από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ καθώς και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που απειλούνται με οικονομική καταστροφή εξαιτίας των προβλημάτων στην διάθεση των προϊόντων τους λόγω πανδημίας του κορωνοϊο, είναι τα θέματα των δύο ερωτήσεων που συνυπογράφει ο βουλευτής Ξάνθης ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Αναλυτικά:

Κατόπιν των σχετικών ελέγχων των κριτηρίων που έχει ορίσει η κυβέρνηση για τη δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελματιών να λάβουν το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 800 ευρώ από τη ΓΣΕΒΕΕ, προκύπτει ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες απασχολούν μέχρι πέντε άτομα προσωπικό και η επαγγελματική τους δραστηριότητα περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας. Όπως πολύ σωστά καταγγέλλει η Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Σερρών  «Η Αγία Βαρβάρα», η ακατανόητη αυτή πρόβλεψη εξαιρεί το 95% των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από αυτό το βοήθημα. Οι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ κτλ απασχολούν κατά κανόνα περισσότερους από 5 εργαζόμενους και όμως εξαιρούνται των πενιχρών αυτών ενισχύσεων. Την ίδια στιγμή οι υποχρεώσεις τους, εξακολουθούν να υφίστανται και να πολλαπλασιάζονται αφού έχουν προβλεφθεί μεν κάποιες εκπτώσεις και έχει παραταθεί η περίοδος μέσα στην οποία οφείλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, αυτές όμως εξακολουθούν να τους βαραίνουν και θα προστεθούν σε επόμενες οφειλές τους. Δημοτικά τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, ΦΠΑ, λογαριασμοί ρεύματος και ύδρευσης, ενοίκια, τραπεζικές οφειλές και οφειλές σε προμηθευτές εξακολουθούν να ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις στο ακέραιο την ίδια στιγμή που υποχρεώνονται με κυβερνητική απόφαση να στερούνται οποιοδήποτε έσοδο από την εργασία τους. Η παροχή ρευστότητας και οι χρονικές διευκολύνσεις αποπληρωμής το μόνο που πρακτικά πετυχαίνουν είναι η μετάθεση του προβλήματος στο μέλλον, όταν θα κληθούν να ανταποκριθούν σε πολλαπλάσιες υποχρεώσεις είτε προς το κράτος και τους Δήμους  είτε προς τράπεζες και ιδιώτες. Ταυτόχρονα, καλούνται να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους χωρίς να έχουν έσοδα από την εργασία τους. Τα 800 ευρώ που έχει προβλέψει η κυβέρνηση ως βοήθημα για όσους πλήττονται από τους περιοριστικούς όρους που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σίγουρα δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποτελούν όμως ένα ελάχιστο βοήθημα διαβίωσης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μάλιστα είναι ακατανόητη ειδικά σε σχέση με το σκοπό θέσπισης αυτού του βοηθήματος που είναι η αποκατάσταση έστω μέρους του εισοδήματος που χάνεται λόγω των κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων και η διασφάλιση ότι το σύνολο των εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που δεν εργάζονται υποχρεωτικά θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μέρος έστω των καθημερινών τους αναγκών. Άλλωστε το εισόδημα των 800 ευρώ για 1,5 μήνα δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαιούχων.     

Επειδή, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ πρέπει να καταβληθεί στο σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση    

Επειδή, ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολεί μια επιχείρηση δεν αποτελεί επ ουδενί κριτήριο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του εργοδότη 

Επειδή, τουλάχιστον το 95% των επιχειρήσεων εστίασης, καφέ και συναφών δραστηριοτήτων απασχολεί περισσότερα από 5 άτομα και κατά συνέπεια εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση

Ερωτώνται οι κ Υπουργοί:

  • Με ποιο σκεπτικό ορίστηκε ότι δικαιούχοι του έκτακτου βοηθήματος των 800 ευρώ θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες απασχολούν μέχρι 5 άτομα;
  • Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τις προβλέψεις σας και να μεριμνήσετε ώστε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις τελούν υπό αναγκαστική αναστολή δραστηριότητας θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα;
  • Σκοπεύετε να πάρετε μέτρα πραγματικής μείωσης και όχι απλώς μετάθεσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που γεννώνται αδιαλείπτως σε όλη αυτή την περίοδο που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους;

Η Δεύτερη ερώτηση

Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα που περιλαμβάνει εκτροφή τόσο μεγάλων ζώων (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής) όσο και μικρών (αιγοπρόβατα), συνεισφέροντας κατά 30% περίπου, στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής στη Χώρα όσον αφορά στην ποσότητα και στην αξία. Η ιδιαίτερη δε, οικονομική σημασία της αιγοπροβατοτροφίας αποδεικνύεται από την παραγωγή υψηλών ποσοτήτων γαλακτοκομικών προϊόντων, με υψηλό βαθμό εξαγωγικής δραστηριότητας παγκοσμίως (φέτα, γιαούρτι). Αξιοποιώντας τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, που είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά, η κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η οικονομική σημασία του κλάδου είναι μεγάλη, με την εξασφάλιση απασχόλησης, την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με τη μεταποίηση και την εμπορία του κρέατος και γάλακτος. Ωστόσο, οι ανείπωτες συνθήκες που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού επηρεάζουν όπως αναμενόταν και τον κλάδο των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα αυτών που εκτρέφουν αιγοπρόβατα.

Αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κλάδο των κτηνοτρόφων είναι ότι λόγω των μέτρων προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού, έχουν, ήδη:

– περιοριστεί οι δυνατότητες σφαγής στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις της χώρας,

– μειωθεί οι εξαγωγές ζωικών προϊόντων αλλά και φορτίων ζώντων ζώων, λόγω της μεγάλης μείωσης των εμπορικών αποστολών,

– ακυρωθεί πολλές παραγγελίες, κάτι που οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να προχωρούν σε καταψύξεις προϊόντων,

– μειωθεί σημαντικά οι τιμές παραγωγού. 

Να σημειωθεί ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να επιβαρύνεται, αφού οι περιορισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να ισχύουν και κατά την περίοδο του Πάσχα, η οποία αποτελούσε διέξοδο για ένα μεγάλο μέρος της ζωικής παραγωγής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Όλα τα παραπάνω θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα και ιδιαίτερα των αιγοπροβατοτροφικών που ως υποκλάδος της κτηνοτροφίας έχει το ηπιότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκμεταλλευόμενος άριστα τους  ορεινούς βοσκότοπους διασφαλίζοντας παράλληλα την αειφορική διαχείριση του τοπίου σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης επιγραμματικά και χωρίς να δίνει ακόμα πολλές λεπτομέρειες (όπως η επέκταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης μέχρι τις 15 Ιουνίου,  η δυνατότητα προκαταβολής πληρωμών, η ευελιξία στο δεύτερο πυλώνα ώστε να ενισχυθούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι που έχουν επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας καθώς και η απλοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), καλοδεχούμενα αλλά τα γνωρίζουμε ήδη. Είναι στην παλέτα της ΚΑΠ και όπως γνωρίζουμε όλοι είναι η πρώτη εύκολη προσφερόμενη λύση που όμως δεν θα λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν στο φετινό κατρακύλισμα του αγροτικού εισοδήματος. Τα 150 εκ. € που έδωσε για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα ο Υπουργός Οικονομικών επίσης θα φανούν στο τέλος ότι είναι πολύ λίγα. Το ότι διαβάζουμε στο διαδίκτυο δηλώσεις σας για ενισχύσεις έως 100.000 € για τους αγρότες και 120.000 € για τους αλιείς αρκεί οι ζημιές να συνδέονται με τον κορωνοϊό δε σημαίνει τίποτε και μάλλον πρόκειται για μη υπεύθυνη πολιτική. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι ο σχεδιασμός και η εξειδίκευση των μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα με τη μέγιστη ένδειξη ευαισθησίας που απαιτείται για έναν τομέα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παραγωγής εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα για τη διατροφή μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προτείνει γενναία μέτρα που θα ελαφρύνουν και θα στηρίξουν τις επαγγελματικές τάξεις (και τους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής), μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή μας. 

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  • Προτίθεστε να προβείτε στην εξειδίκευση μέτρων στήριξης προς τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα τον κλάδο των κτηνοτρόφων;
  • Εξετάζεται από πλευράς του Υπουργείου σας το ενδεχόμενο να ενταχθεί ο κλάδος των κτηνοτρόφων στους επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και να συμπεριληφθούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους ΚΑΔ που θα λάβουν τη οικονομική ενίσχυση των 800 €;
  • Προτίθενται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου σας να εξετάσουν τη χορήγηση ενισχύσεων deminimis στον κλάδο των κτηνοτρόφων ;