Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, κλήθηκαν οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων της Ξάνθης μετά τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ωρών.

“Στο τραπέζι” έχουν πέσει προτάσεις και για μετακίνηση του θεσμού στην Πρωτομαγιά ή σε άλλη μέρα αλλά δεν είναι εύκολο, για πολλούς τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους.