Μετά την Γενική Συνέλευση στις 12-1-2020 και την ψηφοφορία για νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και κατόπιν της 1 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 19-01-2020 σας στέλνουμε την σύσταση του Νέου Δ.Σ. με τα στοιχεία των μελών, όπως διαμορφώθηκε με το 84 ο Πρακτικό, ως κάτωθι:

Πρόεδρος: Σπανίδης Μιχάλης, Εκδότης-Βιβλιοπώλης,
Αντιπρόεδρος: (Υπεύθυνος αθλητικού τμήματος) Ποιμενίδης Βασίλειος, Αρχιτέκτων, Γραμματέας: Παυλίδου Ιωάννα, Ιδιωτικός Υπάλληλος,
Ταμίας: Ευστρατίου Δημήτρης, Ιδιωτικός Υπάλληλος,
Τοπαλίδου Σωτηρία, Καθηγήτρια,
Μέλος:(Δημόσιες Σχέσεις) Μιχαηλίδου Μαρία, Συνταξ. Στέλεχος ΔΕΗ
Mέλος:Στεργίδης Ιωάννης, Παιδίατρος
Μέλος: (Αστικό τμήμα) Τρινταφυλλίδης Ανδρέας, Ιδιωτικός υπάλληλος
Mέλος: Τσακιρίδης Αφεντούλης, Ελεύθερος Επαγγελματίας