Συνεχίζονται οι εγγραφές στο κέντρο ξένων γλωσσών ΔΙΑΣ για τα χειμερινά τμήματα Ισπανικών

Τα ολιγομελή τμήματα Ισπανικών για φοιτητές, μαθητές και ενηλίκους διευθύνει ο Κώστας Ταβουλτσίδης και οδηγούν σε όλα τα είδη και επίπεδα πτυχίων, Κρατικών και Cervantes, για όλους τους υποψήφιους.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις αγγίζει συνήθως το 100% ενώ τα ωράρια είναι ιδιαίτερα ευέλικτα μέχρι τις εξετάσεις. Με την προσωπική μέριμνα του Κώστα Ταβουλτσίδη.

Πληροφορίες: 690 899 5958